НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 18034 м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 26, тел.:(0472)65-49-91, факс.(0472)65-40-15 Е-mail: nmc.cherkasy@mns.gov.ua


Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено мобільний додаток “Абетка ДСНС” для смартфонів з операційною системою Android. “Абетка ДСНС” розкриває порядок дій населення під час надзвичайних подій і ситуацій різноманітного походження, а також містить інформацію про вибухонебезпечні предмети (боєприпаси) та актуальний прогноз погоди. Завантажити мобільний додаток для смартфонів на Android можна в GooglePlay:

https://play.google.com/store/apps/details?id=abetka.dsns.gov.ua

Як бути, якщо ви заблукали в осінньому лісі

Відпочиваємо і про безпеку пам’ятаємо

Спалювання листя та сухостою – це наведення порядку чи ще одна небезпека?

Гриби "небезпечні дарунки"лісу

Правила безпечної поведінки під час стихії

Алергики, обережно: цвіте амброзія!/Files/images/Начальник на сайт.jpg Ситуація в світі, в тому числі і в Україні, щодо небезпечних природних явищ, аварій і катастроф, без сумніву, характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості надзвичайних ситуацій, важкість наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни. Тому, запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків, максимальне зниження масштабів втрат та збитків, а головне - забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, перетворилося на загальнодержавну проблему і є одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх рівнів. Перспективою такого завдання є вдосконалення системи управління безпекою під час надзвичайних ситуацій та цивільним захистом населення, територій та суб'єктів господарювання. Управління – це перш за все вирішення проблеми професіоналізму фахівців та компетентності керівних кадрів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Тому, з метою досягнення поставлених цілей, у державі запроваджена якісна адаптована до національної освіти система навчання керівних кадрів, фахівців та населення у сфері цивільного захисту.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області є навчально-методичною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, який діє в єдиному навчально-науковому комплексі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Відповідно до положень Кодексу цивільного захисту України Центр створено Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Черкаською обласною державною адміністрацією.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС України, ДСНС України, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та у сфері цивільного захисту, а також розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації та Статутом Центру.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» одним з першочергових завдань Центру є функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту в перший рік призначення на посаду і в подальшому не рідше одного разу на 3-5 років, як за державним замовленням для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування так і за контрактами з підприємствами, установами та організаціями. Тривалість навчання за навчальними програмами визначається відповідно до категорії слухачів, а саме: короткострокові курси підвищення кваліфікації – до 45 годин, тематичні постійно діючі семінари – до 18 годин. Набір навчальних груп проводиться відповідно до плану комплектування Центру слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік, затвердженого розпорядженням Черкаської облдержадміністрації, та підписаних угод (договорів) з юридичними і фізичними особами. Після проходження навчання та успішного складання заліків видається посвідчення встановленого зразка.

Згідно Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.05.2014 № 523 іншими головними завданнями Центру є:

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій.

Додатково до головних завдань Центр проводить навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників, робота яких пов’язана з підвищеною пожежною небезпекою.

У напрямку інформаційно-просвітницької діяльності Центр здійснює навчання населення різних категорій через друковані та електронні засоби масової інформації.

Також, виконуючи поставлені завдання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Центр активно взаємодіє з Управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації, Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.

Структурними підрозділами Центру, які проводять функціональне навчання з питань цивільного захисту у регіоні є обласні та міста Черкаси курси удосконалення керівних кадрів 2 категорії, Уманські курси ІІІ категорії та Навчально-консультаційний пункт у місті Смілі.

Безумовно, в умовах сьогодення досить гостро постає проблема збереження здоров’я та життя людей, захисту великих міст та населених пунктів від катастроф та аварій, стихійних лих, що завдають суттєвих матеріальних збитків, негативно впливають на навколишнє середовище, а головне, на жаль, досить часто забирають людське життя. Тому, колектив Навчально-методичного центру, маючи 50-річний досвід підготовки керівних кадрів та фахівців, плідно працює над вирішенням завдань, з оптимізмом дивиться у майбутнє системи підготовки населення України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та запрошує керівні кадри та фахівців суб’єктів господарювання на навчання.

Телефон довіри НМЦ
65-45-32
Биков Олексій Сергійович
Сова Микола Васильович

Телефон довіри ДСНС
(044) 289-12-41