МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з відпрацювання варіантів документів щодо організації роботи збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації та приймальних пунктів евакуації у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та керівникам суб’єктів господарювання при плануванні та проведені заходів евакуації.

В рекомендаціях наведені варіанти документів, які розробляються адміністрацією збірного пункту евакуації (ЗПЕ), проміжного пункту евакуації (ППЕ), приймального пункту евакуації (ПрПЕ), сформульовані обов’язки посадових осіб та запропоновані алгоритми дій керівників ЗЕП, ППЕ, ПрПЕ при плануванні та здійснені заходів з евакуації.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Порядок розробки, призначення і вимоги до змісту Плану евакуації персоналу суб’єкту господарювання

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги керівникам та посадовим особам суб’єктів господарювання при плануванні та проведені заходів евакуації.

В рекомендаціях наведені варіанти документів, які розробляються при відпрацюванні Плану евакуації персоналу суб’єкту господарювання та запропоновані алгоритми дій посадових осіб суб’єкту господарювання при підготовці до розробки та розробці Плану евакуації персоналу суб’єкту господарювання.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Організація діяльності підрозділу (посадової особи, відповідального) з питань цивільного захисту підприємства, установи та організації

Методичні рекомендації підготовлені з метою надання консультаційно-методичної допомоги керівникам та посадовим особам з питань цивільного захисту підприємств, установ та організацій щодо організації діяльності підрозділу (посадової особи, відповідального) з питань цивільного захисту на суб’єкті господарювання.

У рекомендаціях розкрито завдання, повноваження постійно діючих органів управління цивільного захисту об’єктового рівня та надано перелік та варіанти основних плануючих і організаційних документів щодо їх діяльності.


Методичні рекомендації

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій місцевої ланки єдиної державної системи цивільного захисту

Методичні рекомендації укладені відповідно до вимог нормативно-правової бази України з питань цивільного захисту з урахуванням передового досвіду провідних педагогічних працівників навчальних закладів.

Призначені для керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, суб’єктів господарювання, методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.


Методичні рекомендації:

"Підготовка та проведення комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту на суб’єкті господарювання"

У Методичних рекомендаціях, відповідно до вимог законодавства у сфері цивільного захисту розкрито методику підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту на суб’єкті господарювання. Надано варіанти основних плануючих та організаційних документів.

Методичні рекомендації підготовлені для керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій, керівників та осіб, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту.


ПОРЯДОК УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


ПОРЯДОК ДІЙ НАСЕЛЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ УРАЖЕННЯ


Правила поведінки в натовпі


Кiлькiсть переглядiв: 526